Referenties

Prof. dr. Alex van Stipriaan, Antia Wiersma, Wim ReijnierseMarjo Spee, mijn assessoren bij het afstuderen aan de Fontys Hogeschool Journalistiek, René van der Velden en oud stagebegeleider Folkert Tempelman hebben een referentie geschreven over mij.