Podcast Nooit Bewust Opgeslagen

Nooit Bewust Opgeslagen, de podcast over het Rotterdamse slavernijverleden

Het slavernijverleden is een Nederlands, en dus een Rotterdams verleden. Dat wilde ik graag overbrengen. Het is geen verleden van alleen ver weg, van de Caribbean, van de Amerika’s, is óók Rotterdams.

De eerste aflevering begint bij het begin van Rotterdam en de laatste aflevering begint in 2020. Zo wil ik laten zien dat het slavernijverleden niet eindigt bij 1 juli 1863, de afschaffing van de slavernij. Het is een geschiedenis die verweven is met de Nederlandse en dus de Rotterdamse geschiedenis. Hoe groot het Rotterdams aandeel was, is lastig te zeggen. Andersom kun je wel zeggen dat Rotterdam totaal verweven was met de koloniale handel. Van bakkers, timmerlui tot de bestuurders van de stad, iedereen was op een of andere manier betrokken. Luister maar…