Airbnb

Het aantal Airbnb’s in Rotterdam is afgelopen jaar fors toegenomen. Met een toename van bijna 75 procent heeft Rotterdam nu 1355 Airbnb-plekken. Deze locaties zijn vaak gewone woonhuizen of appartementen… Alle regels waar hotels aan moeten voldoen, gaan hier dus niet voor op.

Stichting Rotterdamse Hotel Combinatie spreekt van oneerlijke concurrentie en vindt dat de gemeente maatregelen moet nemen.

Voor RTV Rijnmond sprak ik met Roel Dusseldorp, manager van Hotel New York en lid van de stichting.

Dat was Roel Dusseldorp, manager van Hotel New York en lid van Stichting Rotterdamse Hotel Combinatie. De stichting wil dus dat de gemeente gaat samenwerken met Airbnb. Wat in Amsterdam al gedaan wordt. Daarnaast wil de stichting dat de wethouder zorgt voor regelgeving voor de Rotterdamse Airbnb’s….

Wethouder Struijvenberg laat in een schriftelijke reactie weten dat de gemeente in gesprek is met Airbnb om dezelfde constructie op te zetten als in Amsterdam. In september gaat hij met de stichting om de tafel.